De Pompdagen worden jaarlijks vanaf de derde woensdag van augustus gehouden. Onderstaand een overzicht van de data voor de komende jaren. Noteer alvast in je agenda!
 
17 t/m 21 augustus 2022